Carpella LAN

Carpella LAN ordnades första gången som en offentlig tillställning hösten 2008 vid Carpella paviljong. Cirka 120 ungdomar deltog i evenemanget. Ett nytt LAN ordnades våren 2009 och efter det lades projektet på is. 2014 inledde UNF samarbete med Karperö UF och en ny arbetsgrupp bildades av både nya och gamla aktiva medlemmar. Hösten 2014 och våren 2015 ordnade UNF och Karperö UF LAN för 100 deltagare vid Carpella Strandlid.

Carpella Strandlid hösten 2014
Carpella Strandlid hösten 2014